เพชร น้ำ 100 สวยที่สุดจริงไหม?

เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าเพชรน้ำเอกหรือเพชรน้ำหนึ่งกันมาบ้างอย่างแน่นอน คำนี้หากใช้ในทางอุปมาอุปไมยจะหมายถึงความเก่งกาจเป็นเยี่ยมหรือความดีที่ยอดเยี่ยมที่เปรียบเสมือนเพชรที่มีสีใสและแวววาวมากที่สุด ในที่หมายถึงเพชร น้ำ 100 นั่นเอง ว่าแต่เพชรน้ำนี้สวยที่สุดดีที่สุดจริงหรือไม่? มาหาคำตอบกันค่ะ เพชร น้ำ 100 น้ำ = สีของเพชร ซึ่งในทางสากลน้ำเพชรถูกแทนด้วย Color โดยมีตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนค่าเปอร์เซ็นต์ของความใส ซึ่งจะเริ่มที่ D = 100, E = 99, F…