สอง ล้อ ไฟฟ้า

รถสองล้อไฟฟ้า VS รถสามล้อไฟฟ้า

รถพลังงานไฟฟ้ากำลังกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะพลังงานไฟฟ้าที่สะอาด เป็นมิตรต่อธรรมชาติ มีเสียงมอเตอร์ที่เบา ทำให้ลดมลพิษทางเสียงและมลพิษในอากาศ ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือพลังงานไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการใช้น้ำมัน พลังงานไฟฟ้าจึงเป็นยานพาหนะที่มีการพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หลายคนที่กำลังเลือกรถพลังงานไฟฟ้าอาจยังลังเลสงสัยว่า รถสองล้อไฟฟ้าและรถสามล้อไฟฟ้าต่างกันอย่างไร ควรใช้รถพลังงานไฟฟ้าแบบใดดีกว่า เราจึงจะมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของรถพลังงานไฟฟ้าทั้งสองกัน รถสองล้อไฟฟ้า เนื่องจากมีเพียงสองล้อเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ รถสองล้อไฟฟ้าจึงมีความเสถียรน้อยกว่ารถสามล้อไฟฟ้า ในการขับขี่นั้น หากเป็นผู้ที่ไม่สามารถทรงตัวได้ดีหรือยังไม่คล่องกับการขับรถมอเตอร์ไซค์ รถสองล้อไฟฟ้าจึงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนัก แต่หากไม่มีปัญหาเรื่องของความเสถียรแล้ว รถสองล้อไฟฟ้ามีจุดเด่นที่ความเร็วและความคล่องตัว สามารถเร่งความเร็วได้มาก อีกทั้งรถสองล้อไฟฟ้าที่ผ่านมาตรฐานที่กำหนดจะสามารถออกสู่ถนนใหญ่ได้จริงด้วย ทำให้ในการใช้งานนั้นมีความทัดเทียมรถยนต์ทั่วไปมากกว่า  รถสามล้อไฟฟ้าจะได้เปรียบในเรื่องของการทรงตัว เหมาะกับผู้ที่เพิ่งหัดขับหรือยังไม่เคยขับขี่รถมอเตอร์ไซค์…