การมีสติในการใช้ชีวิต

How to ใช้ชีวิตยังให้มีเหตุผล

            ว่าด้วยเรื่องของการมีเหตุผล หลายคนอาจจะมองว่าคล้ายกับการมีสติในการใช้ชีวิต แต่บางครั้งการดำเนินชีวิตไปแบบเหมาะสมที่สุดเรื่องของเหตุผลล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้อง และเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องแบบเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียว              ทำไม เหตุผล จึงกลายเป็นเหมือนกับเรื่องหลักๆที่มีผลต่อการใช้ชีวิต ถ้าจะเอาสิ่งที่ชัดเจนก็คงจะเป็นเพราะว่าบางครั้งการดำเนินชีวิตด้วยเหตุผลจะช่วยเซฟเราจากสิ่งอันตรายต่างๆได้ดี การทำตามความรู้สึกนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้แบบมีความสุขก็จริง แต่สิ่งที่สำคัญคือเหตุผลจะช่วยให้เราสามารถที่จะตรึกตรองหรือนึกทบทวนการกระทำต่างๆอย่างละเอียดได้เป็นอย่างดี  โดยสิ่งที่ทำนี้อาจจะไม่ได้ต้องการเรื่องความสมบูรณ์เพอร์เฟค แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นการย้ำเตือนว่าสิ่งที่กำลังจะทำไปนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม จะว่าไปแล้วเรื่องนี้กับมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              ตามความเข้าใจของใครหลายคนเธอพักอยู่พอเพียงเป็นสิ่งที่เหมาะกับการนำมาใช้สำหรับคนที่ทำเกษตร แต่ถ้าได้ศึกษาแนวคิดลึกๆจริงแล้ว การทำเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถเอามาปรับใช้ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นพนักงานแบบมนุษย์เงินเดือนก็ตาม เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้อย่างดีเลยทีเดียวในอนาคต ตามหลักนี้แล้วความเหตุผลนั่นหมายถึงว่าการตัดสินใจที่จะทำอะไรสักอย่างแบบมีเหตุมีผล ที่สำคัญอาจจะมีการนำสิ่งต่างๆมาช่วยในการอ้างอิงเพื่อทำให้การตัดสินใจนั้นกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น  อย่างเช่น การเลือกที่จะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่ง ถ้าหากว่านำหลักเหตุผลมาช่วยตัดสินใจโดยอาจจะใช้หลักวิชาการต่างๆเข้ามาเป็นตัวประกอบ…