How to ใช้ชีวิตยังให้มีเหตุผล

การมีสติในการใช้ชีวิต

            ว่าด้วยเรื่องของการมีเหตุผล หลายคนอาจจะมองว่าคล้ายกับการมีสติในการใช้ชีวิต แต่บางครั้งการดำเนินชีวิตไปแบบเหมาะสมที่สุดเรื่องของเหตุผลล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้อง และเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องแบบเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียว 

            ทำไม เหตุผล จึงกลายเป็นเหมือนกับเรื่องหลักๆที่มีผลต่อการใช้ชีวิต ถ้าจะเอาสิ่งที่ชัดเจนก็คงจะเป็นเพราะว่าบางครั้งการดำเนินชีวิตด้วยเหตุผลจะช่วยเซฟเราจากสิ่งอันตรายต่างๆได้ดี การทำตามความรู้สึกนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้แบบมีความสุขก็จริง แต่สิ่งที่สำคัญคือเหตุผลจะช่วยให้เราสามารถที่จะตรึกตรองหรือนึกทบทวนการกระทำต่างๆอย่างละเอียดได้เป็นอย่างดี 

โดยสิ่งที่ทำนี้อาจจะไม่ได้ต้องการเรื่องความสมบูรณ์เพอร์เฟค แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นการย้ำเตือนว่าสิ่งที่กำลังจะทำไปนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม จะว่าไปแล้วเรื่องนี้กับมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

            ตามความเข้าใจของใครหลายคนเธอพักอยู่พอเพียงเป็นสิ่งที่เหมาะกับการนำมาใช้สำหรับคนที่ทำเกษตร แต่ถ้าได้ศึกษาแนวคิดลึกๆจริงแล้ว การทำเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถเอามาปรับใช้ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นพนักงานแบบมนุษย์เงินเดือนก็ตาม เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้อย่างดีเลยทีเดียวในอนาคต ตามหลักนี้แล้วความเหตุผลนั่นหมายถึงว่าการตัดสินใจที่จะทำอะไรสักอย่างแบบมีเหตุมีผล ที่สำคัญอาจจะมีการนำสิ่งต่างๆมาช่วยในการอ้างอิงเพื่อทำให้การตัดสินใจนั้นกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น 

อย่างเช่น การเลือกที่จะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่ง ถ้าหากว่านำหลักเหตุผลมาช่วยตัดสินใจโดยอาจจะใช้หลักวิชาการต่างๆเข้ามาเป็นตัวประกอบ สิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนกับปัจจัยที่ช่วยยืนยันได้อย่างชัดเจน ว่าสรุปแล้วสิ่งที่อยากจะซื้อนั้นควรที่จะต้องซื้อหรือไม่ โดยหลักเหตุผลที่สามารถเอามาตัดสินใจได้ ก็มีเรื่องของประโยชน์หรือคุณค่า รวมถึงความคุ้มค่าด้วยว่าเมื่อเลือกซื้อเอามาใช้แล้วจะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือไม่ แต่สิ่งที่เรารู้ก็อาจจะมีเรื่องของความชอบหรืออารมณ์เล็กๆเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้อง เช่นรูปลักษณ์หรือความรู้สึกที่เห็นตั้งแต่แรก 

            จะว่าไปแล้วการใช้หลักเหตุผลมาช่วยตัดสินใจนับว่าเป็นสิ่งที่ควรทำกับการเลือกซื้อสิ่งของทุกอย่างในชีวิตประจำวัน นอกจากการตัดสินใจเพื่อให้ได้ของที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการใช้งานมากที่สุด ยังเกี่ยวข้องอยู่มากกับเรื่องของเศรษฐกิจ เพราะยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจมีปัญหาก็สามารถที่จะลอยตัวเหนือปัญหาได้แบบสบายๆโดยไม่ยุ่งยากเลยทีเดียว